جستجو پیشرفته

جلسات مشاوره انفرادی (برنامه ریزی روزانه همراه با نظارت مستمر و پیگیری روزانه و اطلاع رسانی تحصیلی به اولیاء) بعد از هر آزمون

جلسات مشاوره انفرادی (برنامه ریزی روزانه همراه با نظارت مستمر و پیگیری روزانه و اطلاع رسانی تحصیلی به اولیاء) بعد از هر آزمون

برگزاری کارگاه روش صحیح مطالعه (مطالعه اثربخش و مفهومی - مدیریت زمان - مدیریت حافظه و تندخوانی و ...)

برگزاری کارگاه روش صحیح مطالعه (مطالعه اثربخش و مفهومی - مدیریت زمان - مدیریت حافظه و تندخوانی و ...)

ارائه کارنامه مشاورمحور جهت حل مشکلاتی نظیر بی دقتی، عدم تمرکز حواس، سرعت پایین مطالعه، کمبود وقت سر جلسه آزمون و ...

ارائه کارنامه مشاورمحور جهت حل مشکلاتی نظیر بی دقتی، عدم تمرکز حواس، سرعت پایین مطالعه، کمبود وقت سر جلسه آزمون و ...

پیگیری فعالیت ها و عملکرد دانش آموزان در منزل

پیگیری فعالیت ها و عملکرد دانش آموزان در منزل

جلسات دانش افزایی برای اولیاء

جلسات دانش افزایی برای اولیاء

برگزاری آزمون های مبحثی، جامع و سنجش مستمر

برگزاری آزمون های مبحثی، جامع و سنجش مستمر

برگزاری اردوهای اصلاح روش مطالعه

برگزاری اردوهای اصلاح روش مطالعه

جلسات مشاوره گروهی به صورت ماهانه توسط مشاورین برتر کشور

جلسات مشاوره گروهی به صورت ماهانه توسط مشاورین برتر کشور

برگزاری همایش انرژی مثبت، یک روز قبل از کنکور سراسری

برگزاری همایش انرژی مثبت، یک روز قبل از کنکور سراسری