موسس دبیرستان غیردولتی دخترانه سپهردانش

موسس آموزشگاه علمی آزاد دخترانه سپهردانش

نماینده حقوقی گاج در شهرستانهای استان تهران

بیش از 30 سال سابقه کار آموزشی و فرهنگی در آموزش و پرورش