مدیریت اجرایی و مالی مجموعه دخترانه و پسرانه

مدیر واحد مشاوره و ثبت نام

فارغ التحصیل مهندسی متالوژی از دانشگاه امیرکبیر

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه تهران

بیش از 10 سال سابقه کار آموزشی، مشاوره تحصیلی و تدریس ریاضیات