موسس دبیرستان غیردولتی پسرانه سپهردانش

موسس آموزشگاه علمی آزاد پسرانه سپهردانش

نماینده حقوقی گاج در شهرستانهای استان تهران

بیش از 40 سال سابقه کار آموزشی و فرهنگی در آموزش و پرورش