اردوهای علمی بخشی از جریان آموزش هستند كه دانش آموزان به دور از فضای بسته كلاس و اغلب فارغ از مقررات و قوانین خاص مدارس و براساس علایق و رغبت های خود به فعالیت های ویژه می پردازند و از این رهگذر شخصیت آنها در ابعاد ذهنی،‌عاطفی،‌اجتماعی، اخلاقی و … به طور متعالی رشد می یابد. در همین راستا دبیرستان سپهردانش همواره سعی داشته است با برگزاری اردوهای علمی، گامی هرچند کوچک در راستای رشد هدفمند دانش آموزان داشته باشد.

*آرشیو عکس اردوهای علمی دبیرستان سپهردانش*