شرکت در اردوهای متنوع یکی از جذاب ترین خاطرات دوران تحصیل هر کسی می باشد. در همین راستا دبیرستان سپهردانش همواره با برگزاری منظم اردوهای زیارتی، درصدد ایجاد این خاطره خوش در ذهن دانش آموزان می باشد.

*آرشیو عکس اردوهای زیارتی دبیرستان سپهردانش*