انتخاب رشته ریاضی و فیزیک در پایه نهم

رشته ریاضی فیزیک به توانایی بالای دانش آموز در این دو درس نیازمند است. بنابراین داشتن پایه قوی در درس های ریاضی و فیزیک و همچنین شیمی برای موفقیت در این رشته لازم می باشد. دانش آموزان باید قدرت تجسمی بالایی نیز داشته باشند که دارا بودن این ویژگی در آینده کمک فراوانی به آن ها خواهد نمود. به همین خاطر توصیه می کنیم اگر در این درس ها نمرات خوبی کسب نکرده اید، رشته های دیگری را برای تحصیل انتخاب نمایید.

شرایط پذیرش دانش آموزان در رشته ریاضی و فیزیک پایه نهم 

  • مجموع سه نمره پذیرفته شده در درس های ریاضی و علوم تجربی در سه پایه متوسطه (هفتم هشتم نهم) کمتر از ضریب 42 نباشد.
  • نمره درس ریاضی و علوم تجربی در سه سال اول متوسطه با ضریب 3 محاسبه می شود.
  • داشتن حداقل معدل بالای 14 برای تحصیل در رشته ریاضی و فیزیک

 

منبع:

https://iranmoshavere.com/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%86%d9%87%d9%85-    %d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%87%d9%85