انتخاب رشته علوم انسانی در پایه نهم

دانش آموزان و یا والدین توجه داشته باشند که داشتن نقاط قوت در درس های ادبیات و عربی لازمه تحصیل در این رشته می باشد. همچنین علاقه و توانایی در درس های حفظی نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. البته اکثر دانش آموزان برای فرار از درس ریاضی به رشته علوم انسانی پناه می برند، در حالی که تحصیل در رشته انسانی نیز به کسب توانایی به طور سطحی در درس های ریاضی نیازمند است.

در هر حال کسانی که در دبیرستان در رشته علوم انسانی فارغ التحصیل می شوند می بایست به فاکتور های روابط عمومی قوی و سخنوری، حفظیات قوی و به طور کلی مهارت های ارتباطی توجه داشته و آن ها را تا حدودی کسب نمایند، چرا که رشته های دانشگاهی علوم انسانی اعم از روانشناسی، حقوق علوم اجتماعی، اقتصاد، مشاوره، مدیریت و… نیازمند دستیابی به این مهارت ها می باشد.

شرایط پذیرش دانش آموزان در رشته علوم انسانی پایه نهم

علاوه بر ویژگی های شخصیتی که برای علاقه مندان به رشته علوم انسانی برشمردیم، می توان گفت برخورداری از پیشینه تحصیلی در وضعیت های زیر نیز از شرایط پذیرش آن ها محسوب می گردد:

  • مجموع سه نمره پذیرفته شده در درس های مطالعات اجتماعی، زبان و ادبیات فارسی و عربی در سه پایه متوسطه (هفتم هشتم نهم) کمتر از ضریب 42 نباشد.
  • نمره زبان و ادبیات فارسی در سه سال اول متوسطه با ضریب 4 محاسبه می شود.
  • نمره درس مطالعات اجتماعی در سه سال اول متوسطه با ضریب 3 محاسبه می گردد.
  • نمره درس عربی در سه سال اول متوسطه با ضریب 2 محاسبه می شود.
  • داشتن حداقل معدل 14 برای تحصیل در رشته علوم انسانی الزامی است.

 

منبع:

https://iranmoshavere.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%85/