روحیه پرنشاط و پرانرژی، متضمن موفقیت فرزندانمان می باشد که برگزاری اردوهای متنوع کمک شایانی به این امر خواهد کرد. در همین راستا دبیرستان سپهردانش همواره با برگزاری منظم اردوهای تفریحی، درصدد ایجاد این روحیه بانشاط در دانش آموزان می باشد.

*آرشیو عکس اردوهای تفریحی دبیرستان سپهردانش*

گلاب دره گلاب دره

گلاب دره گلاب دره

گلاب دره گلاب دره گلاب دره گلاب دره